HEMSTÄDNING

Samtliga rum

  • Damning av hyllor, bord, köksbänkar, kakel vid behov och fönsterbrädor (fria ytor), tavlor och lampor i normalhöjd. (hyllor med finare porslin, kristall mm enligt överenskommelse). OBS: vi dammar inte era grejer utan bara hyllor/bänkar.

  • Dammsug av golv, mattor och klädda möbler. (Mattor och klädda möbler i den mån det går)

  • Toaletter, handfat, spegelskåp (om det är tomt ovan på) och avtorkning i & uppe på kanter badkar & duschvägg/golv
  • Våttorkning av golv.

Vid veckostädning så torkas inte lister, dörrkarmar och dörrar var gång utan vi har öppen dialog om det behövs oftare/mer sällan så vi koncentrerar oss på det viktigaste först.

Vill man få en grövre städning som skaka större mattor, avtorkning av alla köksluckor/handtag och avtorkning i fläkt mm. så hjälper vi er med det men då är det storstädning och då debiteras den tiden under "storstädning" Från 500:-

Från pris/städare : Från 420:- exkl moms / timme, och minus rutavdarag med 50%

GROVSTÄDNING (obesedd bostad där man sagt normal städning) från pris/städare : 580:- exkl moms / timme, och minus rutavdarag med 50%

Resekostnad: 75:-/mil (minsta Resekostnad 75:-)

Betalningsvilkor: 14 dagar

Vid ångrad bokad städning debiteras 50% av snitt tiden om det inte avbokas 14dgr innan.

För att vi ska kunna vara effektiva hos er!

För att det ska ta så lite tid som möjligt är det en fördel om man försöker plocka lite i sina grejer, planera gärna vart vi ska utföra hos just dig den här gången och plocka bort småsaker som ex. vid handfatet, diskbänken eller vid sängbordet och håll golven så fria som möjligt om vi ska städa där. Allt för att minska kostnader som är onödiga genom att vi ska lägga tid på det....

AVTAL HEMSTÄDNING


Städmaterial
Servicegivaren ansvarar för att tillhandahålla städmaterial

Städpersonal
Följande personal kommer att utföra servicen enlig detta avtal
Namn: Anneli Andersson, Carina Andersson, Extra personal Namn: Helena Arvidsson
Servicegivaren har arbetsgivaransvar för personal som utför servicen, servicegivaren är försäkrad om oförutsedda händelser skulle ske.

Avtalsperiod
Parterna kommer genom fortlöpande städ av detta avtal överens om service enligt följande:
Avtalet löper från det tredje bokade städet tillsvidare om inget annat avtalats, avtalet måste sägas upp för att upphöra gälla om ingen period avtalats, det är 2 månaders uppsägningstid åt båda håll och där efter upphör avtalet.

Pris och betalning
Priset för tjänsterna finns uppdaterad på vår hemsida
Kunden betalar den faktiska summen där rutavdraget är borträknad (uppdateras enligt marknadspris-avtal och meddelas 2 månader innan) Betalningen ska ske via faktura, fakturan skickas till servicetagarens Email/Kivra/Mobil/Post, per post tillkommer 20:- för pappersfakturan.

Fel i tjänst
I de fall tjänsten inte stämmer överens med vad som parterna kommit överens om ska servicegivaren meddelas senast 24 timmar efter städningen slutförts.
Servicegivaren ska i första hand ha rätt att avhjälpa felet, om detta inte är möjligt eller inte kan göras inom skälig tid kan istället prisavdrag bli aktuellt för kunden.

Avbokning
Önskar servicetagaren avboka en städning i enlighet med detta avtal ska det senast göras 14 dagar i förväg.
Görs avbokning för sent debiteras servicetagaren enligt följande: Snitt priset och 50% av hemstädningens fulla pris.

Rullande schema hemstädning
Tänk på att vi inte kan flytta runt tider på kunder utan att ni ligger på ett rullande schema med intervall av 1, 2, 3 eller 4 veckor, blir man sjuk så avanmäler man städningen så försöker vi lägga in er städning snarast där efter, dock flyttas inte övriga tider i schemat.

Ändring
Önskar parterna ändra vilkoren för detta avtal ska det göras av parterna tillsammans,
vid sådan ändring ska båda parter vara överens.

OBS: BOKA AV VID SJUKDOM, i rådande tider är det viktigt för oss som städare att inte ta med oss smitta emellan kunderna.